static-aside-menu-toggler

Restaurování historických glóbů

Restaurování historických glóbů (ať se jedná o zemskýnebeský nebo politický glób) je podobně jako u restaurování knižní vazby komplexní zákrok. Kromě papíru se u glóbů setkáváme také se dřevem, kovem či sádrou. Nejčastějším druhem poškození u glóbů je degradace laků, kterými byl glóbus v minulosti natřen. Vhodné sejmutí degradovaného laku je pro restaurování glóbu zásadní. Poté je možné vyspravit sádrovou kulovou konstrukci, která může být popraskaná nebo vydrolená. Pokud je otočný mechanismus či dřevěná konstrukce lehce poškozena jsme schopni ji opravit. V případě rozsáhlejšího poškození dřevěných nebo kovových částí spolupracujeme s restaurátory kovu a dřeva.

 

Zemský glób

zadavatel: Centrum kultury a vzdělávání Blatná
Stav glóbu před restaurováním a po restaurování.

image
image
image
image
image
image

 

Politický glób

zadavatel: Soukromý sběratel
Stav glóbu před restaurováním a po restaurování.

image
image

 

Nebeský glób

zadavatel: Soukromý sběratel
Stav glóbu před restaurováním a po restaurování.

image
image

 

Zemský glób

zadavatel: Soukromý sběratel
Stav glóbu před restaurováním a po restaurování.

image
image
Glóby https://zrestaurovat.cz/ Super User


© 2020