static-aside-menu-toggler

Restaurování historických map a plánů

Postupů restaurování, jak restaurovat historické mapy, je několik a musí se vždy pečlivě zvolit ten správný. U map je typické, že mohou mít bezmezně mnoho podob, v jakých se do restaurátorské dílny dostanou. Mapa může být na ručním papíře ale i na pauzáku. Může být nalepena na plátně nebo může být rozložena na několik malých archů, které se do velkého formátu teprve poslepují. Mapy bývají často srolované a tomu odpovídá poškození jejich papírové podložky. Mapy často visí na stěnách a tak bývají silně poškozené díky světelné expozici. Dalším výrazným aspektem při volbě správného postupu restaurovaní je množství různorodých pigmentů, které se na mapách nacházejí (kolorování, zvýraznění hranic nebo řek, aj.) jelikož se tyto pigmenty při vodném procesu rozpíjejí. 

 

Mapa města Polné

zadavatel: Spolek polenského muzea
technika: kolorovaná kresba na pauzovacím papíře

datace: 1936

rozměr: 185 × 125 cm
Stav mapy před restaurováním a po restaurování.

image
image
image
image
image
image

 

Velkostatek Liblice

zadavatel: Státní oblastní archiv v Praze
technika: kolorovaná kresba na ručním papíře

rozměr: 225 × 235 cm
Stav mapy před restaurováním a po restaurování.

image
image
image
image
image
image

 

Vojenská mapa jižní Moravy

zadavatel: Spolek polenského muzea
technika: tisk
datace: 1945

rozměr: 150 × 115 cm
* Byl požadavek objednavtele, aby stopy krve (zatřeleného majitele mapy) zůstaly na mapě zachovány.
Stav mapy před restaurováním a po restaurování.

image
image
image
image
image

 

Geologická mapa okresu Německý Brod

zadavatel: Spolek polenského muzea
technika: kolorovaná kresba na ručním papíře
datace: 1930

rozměr: 260 × 160 cm
Stav mapy před restaurováním a po restaurování.

image
image
image
image
image
image

 

Mapy a plány https://zrestaurovat.cz/ Super User


© 2020