static-aside-menu-toggler

Restaurování papírových objektů

Papírové objekty jsou velice různorodou skupinou uměleckých objektů. Většinou se jedná o naprosté unikáty, jak velikostí, tvarem a zdobením tak konstrukcí a provedením. Přesný postup restaurování se u takových děl stanovuje velice obtížně a vlivem nově zjištěných informaci z průběhu restaurování se postup několikrát mění. Pro představu – naší dílnou již prošly: papírový architektonický model, papírový betlém, figurína vojáka v životní velikosti, pohyblivé papírové divadlo ale třeba i skutečné válečné letadlo. O pestrost zde opravdu není nouze, a toto zpestření v jindy trochu repetitivní práci, nás vždy nesmírně baví!

 

Voják

zadavatel: Soukromý sběratel
technika: kolorovaná litografie
datace: cca 1910
Stav objektu před restaurováním a po restaurování.

image
image
image
image
image
image

 

Model náměstí Velké říjnové revoluce v Praze od A. Engela

zadavatel: Technické museum v Praze
datace: 1922-1924
Po převzetí v září 2008 jsme zjistili, že přes 80 % modelu chybí. Zůstalo pouze deset předních stran budov, které byly ve velmi kritickém stavu. Model náměstí prošel v roce 2002 povodní a i když byl zhruba vyčištěn a vysušen, následky povodně byly značné a model se takřka nedochoval. Stav objektu před restaurováním a po restaurování.

image
image
image
image
image

 

Čaj s pávem

zadavatel: Soukromý sběratel
technika: kolorovaná litografie
Stav objektu před restaurováním a po restaurování.

image
image
image
image
image
image
Papírové objekty https://zrestaurovat.cz/ Super User


© 2020