Barokní kronika

Das grosse Pomrische Kirchen Chronicon D. Daniels Crameri

Raně barokní knižní vazba datována roku 1628. Dochovaná bez knižního pokryvu.

Zadavtel: Vědecká knihovna Olomouc
Materiál: ruční papír, lepenka, textil
Rozměry: 300 x 182 x 64 mm 
Datace: 1628 
Realizace: 2013 
Restaurátor: BcA. Eliška Hercová Slivková