Kresby svatých

Čtyři kartonové kresby uhlem, které byly podlepené plátnem a adjustované do dřevěných rámů.

Zadavatel: Správa Pražského hradu
Materiál: karton, uhel
Rozměry: "sv. Jonáš" 127,5 x 157 cm, "sv. Petr a Pavel" 125,5 x 143 cm, "světice" 142,5 x 143 cm,
"dva světci" 133 x 162,5 cm
 
Realizace: 2011 
Restaurátor: Lucie Slivková Waulinová